Koffie inloop in De Borggraaf

Met ingang van 30 augustus 2018 wil de wijkraad op initiatief van enkele vrijwilligers uit de wijk en in samenwerking met het wijkteam een maandelijks koffie inloop moment organiseren.

Lees er hier meer over!