Samen aan de slag met de gebiedsagenda

Om een compleet beeld van de wijk te krijgen is het team gebiedsregie van de gemeente bezig met het opstellen van een analyse.

U, als inwoner van de wijk, kunt ook uw steentje bijdragen door het invullen van een online-vragenlijst: https://enquete.toponderzoek.com/LeefbaarheidVenray

De vragenlijst staat vanaf 26 november 2018 tot 17 december 2018 online. De gebiedsagenda maakt inzichtelijk wat er speelt en waar we de komende jaren op in willen zetten. Laten we er samen een succes van maken!