Verbod op vuurwerk

Het Kabinet heeft besloten dat tijdens de jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. Hier is tevens een verbod op het vervoer van vuurwerk aan toegevoegd. Het verbod op het verkopen, afsteken en vervoeren van vuurwerk geldt voor al het consumenten-vuurwerk. Lees “Verbod op vuurwerk” verder