Geluidsoverlast in centrum tijdens evenementen

In het centrum van Venray worden verschillende evenementen en activiteiten georganiseerd zoals u weet. Voor veel bezoekers betekent dit een gezellige dag of avond uit. Vooral evenementen met muziek worden goed bezocht. De gemeente geeft aan dat met de organisaties van de evenementen vooraf goede afspraken worden gemaakt om zoveel als mogelijk vormen van overlast te voorkomen. De wijkraad Centrum heeft onlangs bij de gemeente Venray het signaal afgegeven dat tijdens evenementen bij meerdere bewoners geluidsoverlast wordt ervaren. Deze evenementen worden buiten kantoortijden gehouden. Lees verder “Geluidsoverlast in centrum tijdens evenementen”

Overlast melden

De gemeente Venray gebruikt sinds kort een nieuwe applicatie voor het melden van zaken in de openbare ruimte.  Dit betreft bijvoorbeeld overlast door zwerfafval, hondenpoep, een omgewaaide boom op straat of losliggende stoeptegels.

BuitenBeter vervangt MijnGemeente-app Lees verder “Overlast melden”