Extra laadpalen in de gemeente Venray

Gemeente Venray laat komende jaren ruim 100 laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen. Bij iedere laadpaal komen twee parkeerplaatsen bestemd voor elektrische auto’s. Dit komt neer op ruim 200 openbare parkeervakken die bedoeld zijn voor elektrisch rijdende inwoners en bezoekers We starten op korte termijn met 20 palen. Hiermee stimuleert de gemeente de verduurzaming van mobiliteit.

Wethouder duurzaamheid Cor Vervoort: “Wij zijn al langere tijd bezig met het steeds duurzamer maken van de mobiliteit in onze gemeente. Zo hebben we inmiddels elektrische deelauto’s, waarmee we de zakelijke kilometers van onze ambtenaren verduurzamen. Met het plaatsen van extra laadpalen willen we nu ook het elektrisch rijden stimuleren. Hierbij horen we wel graag van onze inwoners, ondernemers en verenigingen waar deze laadpalen moeten komen. Zij zijn tenslotte de gebruikers, nu of in de toekomst.”

Waar?
Vattenfall – tot 2030 eigenaar van de palen – zorgt voor een goede verspreiding van de openbare laadpalen. De gemeente Venray denkt ook mee over de verdeling en hoort graag de mening van inwoners, ondernemers en verenigingen. De 20 palen uit de eerste fase zijn gepland in de wijken Landweert (8), centrum Noordwest (6), centrum (4), centrum – bomenbuurt (1) en Leunen (1). Van 25 januari tot en met 7 februari heeft iedereen de kans om via www.venray.nl/laadpalen zijn of haar mening te geven. Op basis van de ingekomen reacties, maakt de gemeente een verkeersbesluit met de definitieve locaties. Dit besluit gaat de gebruikelijke bezwarenprocedure in.

Samenwerkingsregio Zuid
De Samenwerkingsregio Zuid is één van de zes regio’s die door het Rijk verantwoordelijk is gesteld voor de uitvoering van een serie maatregelen uit het Klimaatakkoord. Het bevat stimuleringsmaatregelen om 1,9 miljoen elektrische personenauto’s de weg op te krijgen in 2030. Voor de gemeente Venray betekent dit een groei van 2.700 elektrische personenauto’s in 2025 tot circa 10.000 elektrische personenauto’s in 2035. Op dit moment telt de gemeente Venray circa 260 elektrische personenauto’s.