Werkzaamheden Annapark

Beste buurtbewoners,

Met onderstaand bericht breng ik u op de hoogte van de werkzaamheden op het Annapark die aankomende week starten.

Werkzaamheden op het park

Zoals u eerder van ons hebt vernomen zijn we op het Annapark gestart met de werkzaamheden verband houdend met de aanleg van een nieuw rioolsysteem én een nieuw NUTS-tracé. Een geheel nieuwe tracé van ca. 2 kilometer voor kabels en leidingen op het Annapark. Het nieuwe tracé voor riool, gas- en waterleidingen en data- en elektrakabels is noodzakelijk om aan de extra behoefte en huidige eisen van bewoners en bedrijven op het Annapark te kunnen voldoen Er is gestart met onderzoek naar niet-gesprongen explosieven zodat de veiligheid voor de nieuwe aanleg kan worden gewaarborgd, daarna start de aanleg van het nieuwe NUTS-tracé.

Vanaf maandag 4 oktober wordt gestart met de sloop van het (asfalt) wandelpad vanaf de Noordsingel richting het Hoofdgebouw. Dit wandelpad begint op de kruising Noordsingel/Sint Annalaan en leidt naar het Hoofdgebouw. Op de plek van dit pad wordt het nuts-aanvoer traject gerealiseerd en om die reden zal het pad niet terugkeren, het landschap wordt betrokken bij het naastgelegen landschap in de vorm van groen/ graslandschap. De reguliere toegang, poorten en entrees blijven behouden en bereikbaar.

Om de veiligheid van passanten en gebruikers van het Annapark te waarborgen, worden afzettingen geplaatst door afzetting met bouwhekwerken en schilden. In de openbare ruimte (gemeentegrond) zal minimale hinder ontstaan en ook het fietspad en trottoir welke parallel lopen aan de Noorsingel kunnen volledig functioneel blijven gedurende de werkzaamheden.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. En mochten er tussentijds vragen of opmerkingen zijn dan kunt u een email sturen naar beheer@annapark.nl, dan zullen wij uw mail zo spoedig mogelijk proberen te beantwoorden.

Bij voorbaat excuses voor het ongemak en de mogelijke overlast die gepaard gaat met deze aanleg.

Met vriendelijke groet,
J.L.A. (Jacqueline) van Horck-Huijs

Renschdael Groep

Venloseweg 1 – 5961 JA Horst, Pays Bas
T +31 77 398 61 95
K.v.K. Limburg 70321094 | gevestigd te Horst
E info@renschdael.nl of rechtstreeks emailadres

Aanwezig op ma,woe,do.