Werving Burgerhulpverleners

Als bestuur van de Stichting Hard voor Hart Venray streven wij, inmiddels al 12 jaar, naar een ‘hartveilige’ gemeente en organiseren wij gratis basis- en herhalingscursussen voor de inwoners van de gemeente Venray.
Dit alles met als doel door bij een hartstilstand het slachtoffer binnen 6 minuten te reanimeren en eventueel een schok toe te dienen. Daarom voert de stichting het beheer over 45 AED’s in de gemeente Venray en zorgen we ervoor dat onze ruim 600 vrijwilligers inzetbaar blijven door een jaarlijkse gratis herhaling te laten volgen van de reanimatie-opleiding.
Ondanks de gestage groei van burgerhulpverleners hebben wij het gestelde doel van 2 % nog steeds niet in alle dorpen/wijken bereikt.
Met 646 vrijwilligers zitten we op 1,49 % van het inwonertal van de gemeente Venray, maar ons streven is minimaal 2 % van het inwonertal en dat zijn in totaal 866 vrijwilligers.
Maar we willen niet alleen de gemeente Venray in totaal naar dit streven brengen, ook de individuele dorpen en wijken.

Werving Burgerhulpverleners Dorps en Wijkraden