Geluidsoverlast in centrum tijdens evenementen

In het centrum van Venray worden verschillende evenementen en activiteiten georganiseerd zoals u weet. Voor veel bezoekers betekent dit een gezellige dag of avond uit. Vooral evenementen met muziek worden goed bezocht. De gemeente geeft aan dat met de organisaties van de evenementen vooraf goede afspraken worden gemaakt om zoveel als mogelijk vormen van overlast te voorkomen. De wijkraad Centrum heeft onlangs bij de gemeente Venray het signaal afgegeven dat tijdens evenementen bij meerdere bewoners geluidsoverlast wordt ervaren. Deze evenementen worden buiten kantoortijden gehouden.

Melden van overlast buiten kantoortijden verschilt van melden tijdens kantoortijden en kan daarom wat lastiger zijn. Van de gemeente ontvingen wij onderstaande toelichting.

Hoe meldt u buiten kantoortijden en wat kunt u dan verwachten?

Meldt via het algemene nummer 0478-523333. U krijgt dan een keuzemenu, kies spoedeisende milieuklachten en vervolgens komt u terecht bij de regionale meldkamer in Maastricht. Die noteren de melding. Bij meerdere meldingen voert de gemeente (de zogenaamde wachtdienst) een controle uit.

Het allerbelangrijkste is dus: melden, melden, melden!

Pak de telefoon en doe een melding. Hoe meer er gemeld wordt, hoe eerder er iets aan wordt gedaan. DOEN DUS!!

Bestuur Wijkraad Centrum
Venray, juni 2024