Wij zoeken helden!

Oproep jeugdlintje

Ken jij binnen onze gemeente een jonge held? Wij zoeken jeugd tussen 6 en 18 jaar die zich het afgelopen jaar op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen en in aanmerking komen voor het Venrayse Jeugdlintje.

Het Jeugdlintje is een waardering voor jongeren die iets uitzonderlijks hebben gedaan voor de Venrayse samenleving. Je kunt dan denken aan structureel zwerfafval rapen, een leven redden of bijvoorbeeld ouderen, zieken of eenzamen bijstaan. De activiteiten kunnen heel divers zijn zolang ze maar niet betaald zijn. 

Nauwe samenwerking met jongeren
Het Venrayse Jeugdlintje bestaat uit een oorkonde en medaille, vormgegeven door een groep leerlingen van het Raayland College. In de jury zitten 5 leden waarvan 3 jonger dan 18 jaar. 

Aanmelden
De uitreiking van het Jeugdlintje is jaarlijks op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Het aanmelden van jonge helden kan tot en met 1 september 2024 via www.venray.nl/jeugdlintje. Hier vindt u ook meer informatie over het de voorwaarden en de aanvraagprocedure.