Seniorencirkel Venray – vervolg

Op dinsdag 29 september vond een informatiebijeenkomst over de seniorencirkel plaats.

Tijdens deze bijeenkomst hebben diverse gastsprekers informatie kunnen delen over wat de seniorencirkel inhoudt en wat het kan betekenen voor mensen.

  • Richard van Vliet is medewerker bij Pameijer, grondlegger van de buurt- en seniorencirkels. Hij vertelde over de oorsprong en kenmerken van de seniorencirkel en kon met ons voorbeelden delen over seniorencirkels elders in den lande.
  • Hans Zelm is ervaringsdeskundige en neemt deel aan een van de bestaande buurtcirkels in Venray. Hij heeft kunnen delen over wat de buurtcirkel voor hem betekent. Hoe zijn netwerk hierdoor is vergroot en hoe de contacten vanuit de cirkel op verschillende momenten hem hebben kunnen helpen.
  • Maud Engels van de Gemeente Venray heeft e.e.a. verteld over hoe het landelijke concept van de buurtcirkel hier in Venray wordt uitgevoerd.

Lees hier meer:

Flyers gemeente Venray

We zijn bezig met het ontwerpen van flyermateriaal over de diverse buurtcirkels en seniorencirkel specifiek voor de gemeente Venray.

Hoe nu verder?

Helaas is de realiteit op dit moment dat de corona maatregelen weer zijn aangescherpt en we risico’s in fysiek contact zoveel mogelijk moeten beperken. Dit heeft ons doen besluiten om de bijeenkomst die gepland was voor potentiele deelnemers op 13 oktober a.s. niet door te laten gaan.

We denken wel graag na over welke mogelijkheden er wel zijn, want de behoeft aan contact is misschien nog wel groter dan ooit in deze tijd.

Er zijn inmiddels zeven  aanmeldingen binnen. Met deze personen hebben we in elk geval vanaf nu wekelijks telefonisch contact. Samen met hen willen we bespreken of we het voorlopig bij telefonisch contact houden, of we hen via telefonisch contact al in verbinding kunnen laten komen, of dat zij misschien in kleinere groepen alvast samen willen komen. We vinden het belangrijk om de mensen die zich aanmelden in elk geval niet los te laten en op andere manieren het contact te blijven onderhouden en vooral samen met hen kijken naar wat er wel mogelijk is. Dit kan per persoon verschillen en hier zullen we samen een weg in gaan vinden. Mocht u dus mensen willen aanmelden dan kan dat, ook in deze tijd.

Hebt u zelf ideeën over alternatieve mogelijkheden, dan nodig ik u ook van harte uit om dit te delen.

Met vriendelijke groet,
Lieke Willemssen
Medewerker Team Projecten