Sprekersplein: Praat mee over uw gemeente!

Tijdens het Sprekersplein kunt u uw mening geven over onderwerpen van de gemeenteraad. Het Sprekersplein vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis telkens in de week voor de commissievergaderingen. Wilt u spreken over een onderwerp dat op de agenda van de raad of de commissies staat? Dat kan in het Sprekersplein. U kunt ook zelf een onderwerp aandragen. Het moet dan wel een onderwerp zijn waar de raad over gaat. Voor alle spelregels en de info over aanmelden kijkt u op venray.nl/sprekersplein. De volgende bijeenkomsten vinden plaats op 11 april, 30 mei en 29 augustus. De agenda’s van de commissies en raad staan op venray.raadsinformatie.nl.